Điều Khoản Sử Dụng Betvisa Online Hiện Nay

Điều khoản sử dụng Betvisa
Điều khoản sử dụng Betvisa

Điều khoản sử dụng Betvisa online hàng đầu thị trường. Hãy tham khảo các thông tin về điều khoản sử dụng Betvisa uy tín hàng đầu thị trường hiện nay.

Luật quy định với các thông tin điều khoản sử dụng tại Betvisa

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) áp dụng cho tất cả các trang web liên quan do action network, inc., các công ty con và chi nhánh của nó sở hữu hoặc điều hành (“Betvisa”) bao gồm, nhưng không giới hạn ở trang web của action network,…

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bằng cách duyệt hoặc sử dụng nội dung, dịch vụ và công cụ do trang web cung cấp, bạn đã đồng ý, không giới hạn hoặc trình độ, chịu ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào có thể áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web này.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản sử dụng này định kỳ để biết các thay đổi. Betvisa sẽ đăng thông báo trên Trang web này hoặc cung cấp thông báo cho bạn nếu các Điều khoản Sử dụng này thay đổi đáng kể. Những thay đổi như vậy, dù ở dạng sửa đổi, bổ sung hay xóa bỏ, sẽ có hiệu lực khi được chỉ định trong thông báo liên quan.

Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, đừng tiếp tục sử dụng trang web này sau ngày chúng có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng các thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Người chơi sẽ cung cấp các thông tin về đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web.

1. Nội dung & Sở hữu trí tuệ

Tất cả tiền lương của người chơi liên quan đến tưởng tượng, số liệu thống kê sử dụng của người chơi, hiệu suất lịch sử của người chơi, thời tiết sân vận động, dòng, tỷ lệ cược, tỷ lệ cá cược, hệ thống cá cược, xu hướng tưởng tượng, hệ thống tưởng tượng, góc độ tưởng tượng, dự đoán tỷ lệ homerun, dự đoán tỷ lệ tấn công của người ném bóng, xu hướng sân vận động, lựa chọn , bài viết, văn bản, văn bản ẩn trong mã nguồn, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, video, nhãn hiệu, biểu trưng, nhạc, âm thanh và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, thể hiện, “giao diện” và sắp xếp Nội dung đó, có trên Trang web thuộc sở hữu của Betvisa hoặc người cấp phép của Nhóm và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế.

2. Hạn chế khi sử dụng các nội dung có tại website

Bạn có thể duyệt Trang web này và tất cả nội dung liên quan chỉ dành cho mục đích sử dụng và thưởng thức cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Trang web có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, bán, phân phối hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách “sao chép”) sang bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Bạn không được sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “quét trang”, “rô-bốt”, “trình thu thập dữ liệu” hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động nào khác, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, lấy, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Trang web, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Trang web, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích cho bạn thông qua Trang web.

Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc với bất kỳ máy chủ nào của Betvisa hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách hack, mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web, cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web. Bạn không được sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, rút gọn hoặc cố gắng rút gọn thành dạng mà con người có thể nhận biết được bất kỳ mã nguồn nào được sử dụng để cung cấp Trang web này, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Trang web.

Trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Betvisa, bao gồm mọi tài khoản Betvisa không thuộc sở hữu của bạn, đối với nguồn của nó hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, theo bất kỳ cách nào mà mục đích là tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở PII , ngoài thông tin của riêng bạn, như được cung cấp bởi Trang web.

Tài khoản không được chia sẻ và chỉ có thể được sử dụng bởi một cá nhân trên mỗi tài khoản.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang web hoặc với bất kỳ việc sử dụng Trang web nào của người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bằng cách can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào dịch vụ của bất kỳ khách truy cập, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, chẳng hạn như bằng cách gửi vi-rút hoặc bất kỳ thành phần có hại nào khác đến Trang web này hoặc bằng cách làm quá tải, “ngập lụt”, “gửi thư rác”, “đánh bom thư, ” hoặc “làm sập”

Trang web này. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng Trang web này để gửi e-mail không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn cũng đồng ý không đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ khía cạnh nào của Trang web này, chẳng hạn như bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) hoặc đối với sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Betvisa mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Betvisa.

Bạn không được giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc truyền tải nào mà bạn gửi tới Betvisa trên hoặc thông qua Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được giả vờ rằng bạn là hoặc bạn đại diện cho người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn không được sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội dung hoặc Tài liệu nào có trong đó, cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng này, hoặc để thu hút thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác vi phạm quyền của Betvisa hoặc những người khác. Không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định ở đây, khi sử dụng .

Trang web, bạn không được truyền hoặc thu hút: (a) bất kỳ thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu hoặc không đứng đắn của bất kỳ loại nào, kể cả hình ảnh và ngôn ngữ; (b) bất kỳ tin nhắn nào cấu thành, hoặc khuyến khích hoặc xúi giục hành vi cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc (c) bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm cả tài liệu xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác hoặc quyền phái sinh.

Phản hồi & Nội dung người dùng

Mọi phản hồi, đề xuất, câu hỏi, nhận xét, ý tưởng, ghi chú, khái niệm và thông tin tương tự khác liên quan đến Trang web hoặc Betvisa mà bạn cung cấp cho Betvisa (nhưng loại trừ PII của bạn) (gọi chung là “Phản hồi”) là được coi là thông tin độc quyền của Betvisa. Betvisa có thể sử dụng Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cải thiện và sửa đổi Trang web và Betvisa sẽ sở hữu tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và đối với Phản hồi cũng như các cải tiến và sửa đổi đó.

Trang web này có thể chứa bảng tin, hồ sơ và các tính năng tương tác khác cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền tải nội dung và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, video, các hoạt động truyền tải sáng tạo khác (“Nội dung của người dùng” ). Tất cả Nội dung của Người dùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này. Bằng cách cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào trên Trang web này, theo đây, bạn cấp cho Betvisa và các chi nhánh của nó cũng như từng người được cấp phép, người kế nhiệm tương ứng của họ và chỉ định quyền không độc quyền, không thể thu hồi, không hạn chế, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới và miễn phí bản quyền và quyền và giấy phép được thanh toán đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và khai thác.

Nội dung Người dùng cho bất kỳ mục đích nào. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Nội dung của Người dùng và có quyền cấp giấy phép đã cấp ở trên cho Action Network Group và các chi nhánh của nó cũng như từng người được cấp phép, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ. Betvisa không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Nội dung Người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web đăng tải.

Thuật ngữ “Phản hồi” và “Nội dung người dùng” không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ thực, (các) số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng (gọi chung là “PII”) mà bạn có thể cung cấp cho Betvisa và tuân theo các tiêu chuẩn về quyền riêng tư được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của Betvisa. Để truy cập các phần của Trang web này hoặc một số tài nguyên mà Trang web cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở PII. Điều kiện để bạn sử dụng Trang web này là tất cả thông tin bạn cung cấp trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở PII, là chính xác, hiện hành và đầy đủ.

Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của Action Network Group áp dụng cho việc sử dụng Trang web này và các điều khoản của nó được coi là một phần của Điều khoản sử dụng này theo tham chiếu này. Để xem Chính sách quyền riêng tư của Action Network Group, hãy nhấp vào đây. Ngoài ra, bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi đến Trang web có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng một đường truyền cụ thể (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng) được mã hóa.

Nội dung, liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web có thể hiển thị nội dung hoặc công cụ do bên thứ ba cung cấp, liên kết đến trang web của bên thứ ba hoặc cả hai, bao gồm quảng cáo và chào mời mua sản phẩm hoặc dịch vụ (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). Để thuận tiện cho Betvisa cung cấp hoặc truy cập Nội dung của bên thứ ba này cho bạn, bạn thừa nhận rằng Betvisa chưa xem xét tất cả Nội dung của Bên thứ ba và Betvisa không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào như vậy, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thông lệ về quyền riêng tư của các bên thứ ba cung cấp Nội dung của bên thứ ba đó; bạn phải liên hệ trực tiếp với bên thứ ba để biết bất kỳ biện pháp khắc phục nào có thể áp dụng cho bạn. Xin lưu ý rằng việc truy cập vào bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không cấu thành sự chứng thực của Betvisa hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc Nội dung của bên thứ ba. Tương tự như vậy, Betvisa không phải là người bán các sản phẩm được mua từ bên thứ ba cung cấp Nội dung của Bên thứ ba và không chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm của họ theo bất kỳ cách nào. Đôi khi, Betvisa có thể thuê một số chi nhánh nhất định hoặc các bên thứ ba khác để cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ cho bạn và bạn thừa nhận và đồng ý rằng sự tham gia của bên thứ ba đó được chấp nhận.

Nếu Betvisa cung cấp các liên kết đến các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter và bạn chọn truy cập các trang web đó thông qua các liên kết của Betvisa, xin lưu ý rằng thông tin bạn đăng, truyền hoặc cung cấp trên các trang web đó có thể được xem bởi công chúng. Betvisa không kiểm soát Nội dung Người dùng trên các trang chủ truyền thông xã hội và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Nội dung Người dùng của bạn mà bạn đã đăng, truyền hoặc cung cấp ở đó.

Giám sát các thông tin khiếu nại bản quyền

Bạn đồng ý rằng Betvisa có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa, tiết lộ, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của Betvisa, mọi Tài liệu và Nội dung ở bất kỳ đâu trên Trang web này. Bất kể quyền này, Betvisa không và không thể xem xét tất cả Tài liệu, Nội dung Người dùng, PII và Phản hồi được gửi tới Trang web này. Nếu được thông báo, Betvisa có thể điều tra cáo buộc rằng nội dung được truyền đến Betvisa vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và Betvisa sẽ xác định xem có nên xóa thông tin liên lạc hay không. Tuy nhiên, Betvisa không có nghĩa vụ phải xóa nội dung và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc nội dung nào được truyền bởi hoặc giữa bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong hoặc ngoài website.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về điều khoản sử dụng tại Betvisa hàng đầu thị trường online siêu hấp dẫn. Điều khoản sử dụng tại Betvisa siêu vip hàng đầu thị trường online nhất hiện nay.